Storitev socialnega vključevanja

Kaj je storitev socialnega vključevanja?

Storitve socialnega vključevanja omogočajo večjo socialno vključenost oseb z invalidnostjo v skupnost. V središče je postavljen uporabnik, njegove potrebe in želje ter možnost, da lahko uveljavi svojo voljo.

Zakonu o socialnem vključevanju invalidov od 30.6.2022 dalje zagotavlja naslednje storitve socialnega vključevanja:

usposabljanje za samostojno življenje: oblikovanje podpornega okolja za  samostojnejše življenje upravičenca

vseživljenjsko učenje: spremstvo upravičenca k dejavnostim vseživljenjskega učenja

prebivanje s podporo:

  • informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev;
  • svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil;
  • družabništvo in spodbujanje k vključevanju v okolje ter širitvi socialne mreže;
  • strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti storitev prebivanja s podporo.

– ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov

 

Komu je storitev namenjene?

Storitve socialnega vključevanja so namenjene našim uporabnikom in ostalim osebam, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju (ZSVI) ali po prejšnjem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), ob tem pa ne koristijo:

– pravice do osebne asistence,

– niso vključeni v institucionalno varstvo,

– ne koristijo pravice do oskrbovalca družinskega člana,

– ne koristijo pravice do dolgotrajne oskrbe.

Lahko so vključeni v varstveno delovni center in bivajo v domačem okolju. Storitve socialnega vključevanja se izvajajo v času, ko oseba ni vključena v varstveno delovni center, torej večinoma v popoldanskem času in ob vikendih, ko je oseba doma.

 

Kako se lahko vključite v storitev socialnega vključevanja?

Vlogo za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Po prejemu vrednotnice za storitve socialnega vključevanja se lahko obrnete na naš DZC, saj smo izvajalci storitve socialnega vključevanja.

 

 

 

 

 

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost